Vragen en opmerkingen over het proces

Opmerkingen van bewoners

Hier gaat het diverse opmerkingen over het proces dat het project doorloopt. Hierbij gaat het met name om

 1. onduidelijkheid over de meedenkgroepen en betrekken van bewoners en bewonersverenigingen
 2. budget en randvoorwaarden
 3. manier om bewoners te betrekken
 4. planning van de uitvoering
 5. problemen in de communciatie: ontvangen van informatie en uitnodigingen en het indienen van opmerkingen.

Reactie gemeente

 • Dat is lastig door de gemeente te bepalen of de meedenkgroepen een goede afspiegeling zijn. De gemeente hoopt dat voldoende mensen zich aanmelden en dat er daardoor een mooie mix van bewoners ontstaat die willen meedenken. Het is niet aan de gemeente om bewoners te verplichten om mee te denken en mee te doen.
 • Het project zit nog steeds in de fase van het ophalen van informatie en vragen van bewoners. Met de meedenkgroepen gaan wij eerst op buurtniveau (najaar 2020) en later op straatniveau (voorjaar 2021) nadenken over de invulling en daar inrichtingsvoorstellen voor maken. Zodra de keuzes op hoofdlijnen (meedenkgroepen buurtniveau) en de inrichtingsvoorstellen (meedenkgroepen straatniveau) klaar liggen, worden bewoners hier weer verder over geïnformeerd. Bewoners konden zich tot 15 oktober 2020 aanmelden voor de meedenkgroepen.
 • Op dit moment is er geen specifiek budget voor bewonersgroepen. De gemeente heeft een projectbudget en dat kan worden ingezet. Uit de meedenkgroepen moet blijken welke inrichting en maatregelen noodzakelijk en gewenst zijn. Vervolgens wordt daar een budget een gekoppeld en wordt gekeken of dit past binnen het projectbudget. Als dat niet zo is dan moet dit worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
 • De planning welke straat wanneer wordt aangepakt is nog niet bekend. Als er in een straat het riool vervangen wordt, zal maximaal 40 meter van de straat open gegraven zijn. U kunt altijd te voet bij uw woning komen. Daar waar niet gegraven wordt voor de riolering kan het zijn dat de verharding al wel verwijderd is. De woningen zijn dan eventueel per auto nog bereikbaar in geval van nood (over de puinbaan of zandbaan). De parkeerdruk zal ten tijde van de werkzaamheden in de buurt hoger zijn dan anders. Er zijn op dit moment geen extra parkeervoorzieningen voorzien.

Vragen voor het project

 • Er zijn veel vragen en opmerkingen uit de inventarisatie van april en de zomaar-avonden waar nog geen antwoord op is. Hoever staat het met de beantwoording van de vragen en opmerkingen.
 • Wat is de stand van zaken ten aanzien van het overleg met KPN en ZIGGO rond glasvezel
 • Welke voorbeelden hanteert de gemeente zelf als referentiepunt voor een goede herinrichting van de buurt.
 • Diverse vragen en opmerkingen van bewoners zijn nog niet op de projectpagina geplaatst, bijv de vragen en opmerkingen van de zomaar-avonden en de vragen/opmerkingen die per email. Wanner komen deze online? Er zijn wellicht ook opmerkingen die nog niet in deze analyse zijn opgenomen.
 • Verder zijn er een 10-tal opmerkingen geplaatst die te maken hebben met het beheer van de buurt. Zijn deze door het project naar de wijkbeheerder gecommuniceerd en zo ja, wat is het resultaat?