Stand van zaken project Herinrichting Zeeheldenbuurt

Een groot deel van het riool in de Zeeheldenbuurt moet vervangen worden. Daarnaast onderzoekt de gemeente of er ook andere verbeteringen nodig zijn in de buurt. Medio 2019 is daarom het project Herinrichting Zeeheldenbuurt gestart dat dit onderzoek moet uitvoeren en de gemeenteraad moet adviseren wat er gedaan moet worden. De gemeenteraad heeft dit project tevens aangemerkt als pilotproject voor participatie. Dit betekent dat het project zal worden uitgevoerd samen met bewoners en andere betrokken organisaties. De gemeente hanteert 3 sporen in het project:

  • Rioolvervanging en daarmee de kans voor herinrichting van de wijk/straten.

  • Klimaatadaptatie (Operatie Steenbreek); verminderen verstening tbv verbeteren afwatering en voorkomen hittestress.

  • Energietransitie (energiebesparing en aardgas-vrij wonen).

In het voorjaar van 2020 zijn vragen en opmerkingen van bewoners geïnventariseerd. Vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de website van het project: www.ede.nl/zeeheldenbuurt.

In september 2020 was er een digitale informatie-bijeenkomst. Daarna zijn er drie buurt-brede meedenk-groepen geweest (“herinrichting”, “energietransitie” en “Steenbreek”) en digitale inspiratiesessies geweest rond Steenbreek, energietransitie, gebruik deelauto en shared Space.

Het project is verder de slag gegaan met een startnotitie voor de gemeenteraad. Deze zou eerst na de zomer aan de gemeenteraad worden aangeboden, maar is echter door B&W aangehouden in verband met de extra financiering die voor de participatie wordt gevraagd. Er wordt gehoopt dat de startnotitie alsnog binnenkort in de raad kan worden besproken, zodat het project geen verdere vertraging hoeft op te lopen.

Het meedenken over de inrichting van de straten gaat in vier clusters: Concordialaan e.o., Van Galenstraat e.o, Trompstraat e.o, Bettekamp e.o. (wijzigingen voorbehouden). Het traject voor het eerste cluster (Concordialaan e.o.) is inmddels in gang gezet. De overige clusters komen volgens de huidige planning in 2023 en 2024 aan de orde, dus later dan in de eerdere berichten werd aangegeven omdate het besluitvoermingsproces meer tijd in beslag neemt dan vooraf voorzien. De uitvoering voor de werkzaamheden van het laatste cluster (Bettekamp e.o) staat nu voor 2025 op het programma.

In de Telefoonweg wordt de riolering niet vervangen om dat dit deel van de riolering veel minder oud is. De Telefoonweg wordt wel opengebroken om het warmtenet aan te leggen. De leiding van het warmtenet komt in de Concordialaan en Telefoonweg te liggen en sluit bij Cultura aan op het deel dat in 2021 al is aangelegd. De planning is op dit moment nog niet duidelijk. Verwachting is dat het warmtenet in de eerste fase wordt aangelegd.