Inrichting openbare ruimte

Het herinrichten van de straten geeft de mogelijkheid en noodzaak om hierover gezamenlijk en grondig na te denken zodat we er weer jaren mee vooruit moeten kunnen. Belangrijke aandachtspunten

  • de veiligheid en beperking snelheid
  • inritten, parkeren en plaatsing elektrische laadpalen
  • opstelplaatsen van kliko’s
  • straatmeubilair, lantaarnpalen en verkeersborden
  • bomen, boomspiegels en eventuele andere groenvoorzieningen.
  • straatbeeld (bv bloembakken en mozaiëktegels)

Op wat of niet mogelijk is, kan op dit moment nog geen duidelijk antwoord worden geven. Er is geen standaard inrichting, maar er zijn wel wettelijke en technische eisen waar bijvoorbeeld een 30km/u-zone aan moet voldoen. In de werkgroepen in het najaar zullen de wensen en eisen besproken worden. Deze krijgen een plek in de startnotitie/nota van uitgangspunten.

Over 30-km gebieden

De keuze voor de snelheid in 30km/uur-gebieden is in de eerste plaats uit verkeersveiligheidsoverwegingen. Bij een botssnelheid lager dan 30 km/uur heeft een ongeval namelijk zelden een dodelijke afloop. Dit geldt ook bij een botsing tussen een auto en een fietser of voetganger. Bij een botssnelheid van 30 km/uur overleeft meer dan 95% van de voetgangers een botsing met een personenauto; bij een botssnelheid van 50 km/uur overleeft ongeveer 85% van de voetgangers een botsing met een personenauto. Daarnaast heeft een 30km/uur-limiet een gunstig effect op de leefbaarheid in deze gebieden: het geluidsniveau van het verkeer is lager, oversteekbaarheid van straten beter en uitstoot van uitlaatgassen lager.

Op wegen met een limiet van 30 km/uur rijdt vaak het merendeel van de automobilisten sneller dan de limiet. Vaak gaat het daarbij om een overschrijding met meer dan 10 km/uur. Er vallen er in 30km/uur-gebieden jaarlijks toch nog zo’n 30 verkeersdoden en 500 à 600 ernstig verkeersgewonden.

Uit onderzoek blijkt dat bij ongevallen tussen voetgangers en motorvoertuigen 'fout oversteken' de meest voorkomende toedracht is (43%). Is de voetganger een kind, dan is dat zelfs 73%. Maatregelen om 30km/uur-gebieden (nog) veiliger te krijgen, zullen zich vooral richten op terugdringen van de rijsnelheid.

Snelheidsremmers en limiet

Veel van de 30km/uur-gebieden en -wegen zijn ‘sober’ ingericht en hebben onvoldoende fysieke snelheidsremmers (drempels, asverspringingen, wegversmallingen, plateaus). Vooral op de langere rechte stukken ontbreken die vaak. Meer snelheidsremmers, maar ook het geloofwaardiger maken van de limiet draagt bij aan het terugdringen van de rijsnelheid. Denk aan het versmallen van wegen, het vermijden van langere rechte stukken en het gebruik van klinkerbestrating in plaats van asfalt.

Overzichtelijkheid en oversteken

Om ongevallen door foutief oversteken van kinderen te voorkomen is het belangrijk om loop-/speelroutes van kinderen overzichtelijker te maken: geen geparkeerde auto’s of struiken in de buurt van deze routes. Als er wel veel geparkeerde auto’s staan, moet gezorgd worden voor voldoende oversteekmogelijkheden. https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/30kmuur-gebieden

Buurtacties

Ook buurtacties kunnen bijdragen leveren aan het terugdringen van de snelheid, bijvoorbeeld het plakken van 30km/uur-stickers op vuilcontainers, een remwegdemonstratie of kinderen verkeersborden laten ontwerpen. https://participatiepunt.vvn.nl/vvn-buurtacties