Vragen over inrichting voor de meedenkgroepen

Op basis van het bovenstaande opmerkingen moeten de volgende vragen in de meedenkgroep op buurtniveau worden beantwoord. Uiteindelijk zal de meedenkgroep op buurtniveau tot een ontwerpopgave met randvoorwaarden voor de meedenkgroepen op straatniveau moeten komen, waarin onderstaande vragen een rol moeten spelen.

Verkeer en bestrating

 • Bestaat er al een verkeerscirculatieplan voor de buurt cq wordt er een plan gemaakt?
 • Uit welke soort bestrating, bomen en straatmeubilair kan worden gekozen voor onze buurt?
 • In hoeverre kan de bestrating helpen bij voorkomen van wateroverlast en betere infiltratie?
 • Welke verkeersremmende maatregelen zijn toegestaan en welke niet. Welke worden aanbevolen of afgeraden?
 • Welke elementen van de weginrichting zouden moeten gelden voor alle straten. In hoeverre kan per straat een voor die straat aangepast wegprofiel worden gekozen (Bijv. met of zonder verhoogd trottoir of voetpad)
 • Wat is het beleid ten aanzien van bebording?
 • Welk soort handhaving mag worden verwacht?
 • Welke middelen zijn redelijkerwijs te verwachten voor verkeersremmende maatregelen naast klinkerbestrating.
 • Welke bestratingselementen kunnen worden hergebruikt.

Parkeren

 • Hoe kunnen we toekomstbestendig zorgen voor voldoende parkeergelegenheid
 • Hoe kunnen we zorgen dat er alleen op de daarvoor bestemde plekken geparkeerd wordt.
 • Hoe zorgen we toekomstbestendig voor voldoende eletrische laadpalen op geschikte plaatsen in de buurt

   

Verlichting

 • Hoe kunnen we zorgen voor een optimale en duurzame verlichting, met aandacht voor lichtvervuiling. 

Spelen en ontmoeten

 • Hoe kunnen we in de openbare ruimte (pleinen, plantsoenen en straten) zorgen voor meer mogelijkheden voor spelen en ontmoeten?
 • Op welke manier worden bewoners betrokken bij de aanpassing van speelplaatsen, pleinen en plantsoenen t.b.v. spelen en ontmoeten. 

Afval

 • Hoe kunnen we zorgen voor een optimale plaatsing van afvalbakken, voor het schoonhouden van de buurt

Glasvezel

 • Wat is de stand van zaken van het overleg tussen gemeente en KPN/Ziggo
 • Welke rol kunnen bewoners spelen.