Analyse opmerkingen over de inrichting

1. Verkeer (73 opmerkingen)

Hierbij gaat het met name om verkeersveiligheid door te hoge snelheid van autoverkeer.

Specifieke vragen/opmerkingen:

 • verzoek om verkeerscirculatieplan
 • Wijkplan met woonerf 30 km (Buitenzorglaan, Concordialaan, Graaf Bentincklaan, Leendert van Zoelenlaan).
 • betere 30km inrichting door snelheidsverminderende maatregelen: inrichten als woonerf, auto te gast, bloembakken en zigzaggen (asverspringingen), drempels, knippen in de straat, kruispunt-verhogingen, meer 30km borden. Verschillende bewoners geven aan liever geen drempels en paaltjes te willen.
 • verzoek om eenrichtingsverkeer (Telefoonweg, van Zantenstraat, Slijpkruikweg, van Heemskerckstraat, Kraatsweg, Bettekamp)
 • Verzoek schoolzone Kraatsweg.
 • Molenstraat tussen Telefoonweg en Spoorweg ook 30km maken ivm lawaai en fijnstof omwonenden.
 • In de buurt wonen veel ouderen. Houd er rekening mee dat de stoepen niet smaller gemaakt worden. En zorg daarbij voor op/afritten bij de kruizingen.
 • Worden er ook aanpassingen gedaan aan de rotonde Molenstraat / Telefoonweg. Hier gebeuren regelmatig ongelukken met fietsers.
 • Verwarmd fietspad/trottoir (a la Bovenbuurtweg)

Reactie gemeente

 • De Zeeheldenbuurt wordt ingericht op het niveau “basis”. Dat betekent dat deze “robuust” wordt ingericht met een beperkt aantal keuzes voor bestrating, bomen en straatmeubilair.
 • Door de inrichting naar klinkers te brengen is de 30 km uitstraling beter en past men zich eerder aan naar de snelheid. In Ede zien we eigenlijk nauwelijks te hoge snelheidsgemiddelden bij klinkerstraten. Handhaving op snelheid wordt dan ook vrijwel niet gedaan in woonstraten. Wel kunnen snelheidsindicatoren ingezet worden voor bewustwording, als daar aanleiding toe is.

2. Bestrating

Bij deze opmerkingen (32x) gaat het in hoofdzaak om de wens van bewoners om asfalt te vervangen door klinkers. Daarnaast wijzen diverse bewoners op de slechte staat van een aantal wegen zoals de Bettekamp, Wilterdinkstraat, Van Galenstraat, Veldhuizerweg, de weg achter de van Speijkstraat, achterpad Witte de Withstraat. Specifieke opmerkingen:

 • Kijk naar zo goed mogelijk hergebruik van materialen.
 • Aandacht voor het feit dat klinkers niet uitnodigen om buiten te spelen, lastig om te skeeleren en stoepkrijten.
 • Bestrating over de hele breedte zonder stoepen.
 • Gebruik open betonklinkers (vloeistof-open bestrating) zodat regenwater direct de grond in loopt (zie bijv Schaapsweg)

Reactie gemeente

 • De hele buurt is 30km zone. Als beleid worden daar waar straten opnieuw worden ingericht klinkers toegepast. Hierbij wil de gemeente wel uniformiteit in het soort klinkers dat wordt toegepast.
 • Als alleen de bomen worden vervangen dan wordt de bestrating niet vervangen. Wel zal bij de aanplant van de bomen circa 10 m2 open gemaakt worden voor de aanleg van een groeiplaats. Na de aanleg wordt dit weer herstraat met de bestaande tegels.
 • Inrichting zonder verhoogd trottoir kan gebeuren op doodlopende stukken. Wordt al toegepast in sommige straten (bijv Witte de Withstraat, Tasmanstraat, van Gentstraat, Almondestraat).

3. Parkeren

Gezien het aantal opmerkingen (33x) blijft parkeren een grote zorg van bewoners. Hierbij gaat het om zowel extra parkeerplaatsen als het parkeren op de stoep. Specifieke locaties met parkeerproblemen:

 • Eigen Gebouw
 • Banckertplein / de Lettertuin
 • Karel Doormanstraat/ de Boeg
 • Kraatsweg
 • Van Zantenstraat/ gymzaal
 • Van Heemskerckstraat/Molenstraat Safari Supermarkt
 • Not van Puttenstraat
 • Witte de Withstraat

Door verschillende bewoners wordt naar de mogelijkheid van parkeervergunningen gevraagd (Van Zantenstraat,Bettekamp, Bittestraat). Ook wordt om trottoirpaaltjes gevraagd om parkeren op de stoep tegen te gaan. 

Reactie gemeente:

 • Tijdens de inventarisatie van de wensen in de wijk is de parkeersituatie als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. Om hier een goed beeld van te krijgen vindt in de week van 13-17 oktober een parkeeronderzoek in de wijk plaats.
 • Bij een herinrichting kijken we goed naar straatprofielen en ruimte voor verschillende weggebruikers. We passen de richtlijnen toe en zorgen voor een zo goed mogelijke toegankelijkheid. Bij herinrichting wordt alles vlak gestraat. Bij gevaar kan altijd een melding gemaakt worden via de site van ede.nl/melding.
 • Gemeente is zeer terughoudend in verdere uitbreiding van bestaande parkeervergunninggebied in de buurt, behalve deel Bettekamp tussen Telefoonweg en Molenstraat.

4. Spelen en ontmoeten

Diverse opmerkingen (14x) vragen aandacht voor de versterking van de functie van spelen en ontmoeten in de buurt. Het gaat daarbij met name om verbetering van speelvoorzieningen, spelen op straat, bankjes en versterking van de recreatieve functie van de Kraatsvijver en de geluidswal. Een specifieke suggestie is die van een hertenkamp voor kinderen en bewoners van de Klinkenberg. 

Reactie gemeente

30km wegen zijn niet bedoeld als speelplaats, een woonerf zou dat wel kunnen faciliteren. Echter, de inrichting en uitstraling van de straat zijn leidend boven het gemak om er op te spelen.

5. Verlichting

Opmerkingen (11x)betreffen o.a. het type lantaarnpalen, met oa. gebruik van zonnepanelen, anti-duivenpinnen en ledverlichting. Specifieke opmerkingen betreffen

 • Plaatsen van verlichting bij de gymzaal achter de Lettertuin en op Slijpkruikgebied
 • Verminderen lichtvervuiling w.o. minder felle verlichting na 24.00u (Not van Puttenstraat) en gebruik van bewegingssensoren
 • Warme kleur van het licht

Reactie gemeente:

Als de armaturen vervangen worden en/of ook de lichtbron wordt vervangen, zal er ledverlichting in komen. In de regel is er dan al minder sprake van lichtvervuiling. Bewegingssensoren worden niet toegepast.

Vanuit het oogpunt sociale veiligheid wordt bij ledverlichting uitgegaan van warm wit licht (3000 K). De lampen van vroeger waren 4000 K. Omdat led iets meer prikt (vooral in de eerste jaren) hebben we bewust voor 3000 K gekozen. Dit is wat vriendelijker voor de ogen.

6. Overige inrichtingszaken

Glasvezel (2x)

Vragen om aanleggen van glasvezel.

Reactie gemeente:

De gemeente is niet verantwoordelijk voor het aanleggen van glasvezel. De aanleg van glasvezel gebeurt door bedrijven als KPN, Ziggo en Vodafone. De gemeente wil met deze partijen onderzoeken of zij tegelijk met de werkzaamheden glasvezel aan kunnen leggen. Of dat gaat lukken is nog onduidelijk.

Laadpalen (5X)

Diverse opmerkingen vragen om plaatsing of verplaatsing van laadpalen.

Reactie gemeente

Daar gaan we in de meedenkgroepen over nadenken. Uiteindelijk beslist de gemeente hierover.

Afval (7x)

Hierbij gaat het om het plaatsen van extra afvalbakken, plaatsing van kliko’s en plastic zakken. Er is ook een specifiek verzoek voor een hondentoilet.

(Nog geen reactie gemeente)

Geluid en stank (5x)

Naast de opmerkingen over de stank van het riool zijn er opmerkingen over andere stank en over geluid. Het gaat daarbij om geluidsoverlast van scholen (Kraatsweg) en motoren (Telefoonweg, Molenstraat) en stankoverlast van de VIKA bij.de Doolhoflaan.

(Nog geen reactie gemeente)