Planning en proces

Wat is afgerond?

 • de inventarisatie van vragen en opmerkingen van bewoners 
 • de meedenkgroepen op buurtniveau (herinrichting, energietransiatie en steenbreek (biodiversiteit)

De verdere planning ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Maart 2021 Informatie per nieuwsbrief
 • Maart - juni 2021 Opstellen en vaststellen startnotitie
 • April 2021 Start onderzoek in diverse straten ter voorbereiding op de werkzaamheden*
 • April - juni 2021 Meer informatie in diverse thema- en inspiratiebijeenkomsten:
  • Steenbreek/info "de levende tuin" maandag 29 maart van 20:00 - 21:00 uur
  • Energietransitie: dinsdag 13 april van 20:00 - 21:00 uur
  • Shared Space: donderdag 22 april van 20:00 - 21:00 uur
  • Deelauto’s als alternatief voor parkeerprobleem: donderdag 20 mei van 20:00 - 21:00 uur
 • Juni 2021 Tweede nieuwsbrief (indien u zich hiervoor aanmeldt)
 • September 2021 Start eerste meedenkgroep op straatniveau (cluster 1)
 • 2022-2023 Uitwerken ontwerpen en aanbesteding, gevolgd door uitvoering in fases

Deze planning kan veranderen, bijv. door coronamaatregelen of besluiten van de gemeenteraad.

Kijk voor de meest recente informatie op https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/herinrichting-zeeheldenbuurt