Tentoonstelling en nieuw boekje "Opgedolven Ede"

Op woensdag 12 december 2007 wordt in het gemeentehuis van Ede het zevende deel in de reeks Historische Cahiers Ede gepresenteerd. Het boekje heeft de titel "Opgedolven Ede. Door archeologen in de bodem ontdekt". Ook zal een tentoonstelling over archeologie in de gemeente Ede worden geopend.

De uitgave "Opgedolven Ede" is alweer de zevende uitgave in de reeks historische cahiers Ede. Het is geschreven door Maty Romein-Vroegindeweij, die al enkele eerdere uitgaven in de reeks op haar naam heeft staan. Dit keer wordt de archeologie in de gemeente Ede onder de loep genomen. Tot nu toe stond er, behalve in veel onderzoeksrapporten, nog niet veel op schrift over het archeologisch onderzoek in de gemeente. En dat terwijl de gemeente Ede heel interessant is omdat er vondsten uit alle archeologische perioden zijn.
De gelijknamige tentoonstelling bestaat uit 13 foto- en tekstpanelen met informatie over bodemvondsten, het werk van de (amateur)archeoloog en andere informatie over de archeologische perioden in de gemeente Ede. In vitirines worden belangrijke vondsten tentoongesteld.
Woensdagmiddag wordt het historisch cahier gepresenteerd en zal de opening van de tentoonstelling archeologie plaatsvinden. Prof.dr. H. Fokkens van de Universiteit Leiden vertelt over het belang van archeologisch onderzoek in het algemeen. De gemeentelijke archeologe mevrouw Suzanne van der A zoomt verder in op de resultaten van archeologisch onderzoek in de gemeente Ede. De auteur Maty Romein zal na een korte toelichting over de totstandkoming van de nieuwe publicatie het eerste exemplaar aanbieden aan cultuurwethouder Frank van Zuilen. Tot slot wordt de tentoonstelling over archeologie geopend.

De tentoonstelling is tijdens openingstijden gratis te bezichtigen in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Bergstraat 4 is tot en met eind januari 2008.