Opmerkingen bezoekers Zomaaravond Banckertplein

De Zomaaravond op het Banckertplein op 31 juli was een nuttige en aangename bijeenkomst. met bij elkaar zo'n 30 volwassene en 30 kinderen, verspreid over middag en avond. Verschillende bewoners hebben daarbij interesse getoond om deel te nemen aan de meedenkgroepen die eind september worden gestart.

Hieronder een overzicht van de opmerkingen, vragen en suggestioes van bewoners.

 • Hergebruik b.v. tegels, stoepranden etc.
 • Mis het sociale aspect

 • Verkeerscirculatieplan

 • Extra drempel om te hard rijden te voorkomen. Bijv. In de van Galenstraat

 • 30km inrichting van de Trompstraat: te hard rijden

 • Niet met DigiD moeten reageren

 • Bomen zijn veel te hoog (Trompstraat)

 • Geen stoepen, steentjes doortrekken, 30km aanpassing

 • Reactie naar gemeente moest met DigiD. Was reden om af te haken

 • Een-richting verkeer, snelheid beperken door parkeervakken dmv belijning. O.a. in de Van Heemskerckstraat.

 • Geen gasafsluiting

 • Openbaar groen: wat “toefjes” met heesters voor vogels en egels. Wat toefjes prairiebeplanting t.b.v. bijen en vlinders. Bijv. Op Banckertplein en driehoek Hendrik Stafweg. Ruijsstraat.

 • Variatie in beplanting van bomen in een straat voorkomt overlast door “plagen” en is beter voor diversiteit.

 • Alls de bomen niet weg gaan bladkorven plaatsen. Houdt stoep en weg schoon.

 • Snelheidsbeperkende maatregelen. Bijv. Ruijsstraat. (Is een soort van “ landingsbaan”. Nodigt uit om te scheuren.

 • Eikenbomen Trompstraat vervangen door andere bomen. Geven ellende met de processierups: jeuk, niet buiten kunnen zitten, geen wasgoed buiten kunnen laten drogen.

 • Wil niet van gasnet af. Oud huis met houten vloeren.

 • Eiken zijn te groot. Riool en stoepen raken defect. Verwijderen processierups is ook een grote kostenpost (Trompstraat)

 • Bomen Bettekamp onderzoeken. Er zijn er een heleboel slecht.

 • Parkeerprobleem op stuk Bettekamp 81-97. Als je op de weg parkeert, is er geen doorgang

 • Gebruik open betonklinkers (vloeistof-open bestrating) zodat regenwater direct de grond in loopt (zie bijv Schaapsweg)

 • Wijk verjongt, maar met een kinderwagen is de Bettekamp een ramp.

 • Eigen aansluiting op riool I.pv. Met de huizen op 1 aansluiting. (Ruijstraat);

 • “Plantenbakken” langs straten bv. tussen bomen, of af en toe afwisselen langs de stoep.

 • Van Zantenstraat: veel parkeeroverlast van Gymzaal

 • De Ruijterstraat: stankoverlast van riool

 • VIKA: stankoverlast bij Doolhoflaan

 • Biogas centrale: overlast van stof.

 • Kunnen er ook meedenkgroepen komen voor straten waar het riool en/of bomen niet worden vervangen (bijv Trompstraat).