De nieuwe brug over de Kraatsvijver bij de Witte de Withstraat ligt er inmiddels. De paden naar de brug toe moeten wel nog opnieuw aangelegd worden. Dit werk is stilgevallen met de ingetreden vorst. Als alles klaar is wordt de Brug feestelijk geopend.

Op 12 september van 16.00-19.00u werd vanuit het Buurtcomite Zeeheldenbuurt een buurtborrel georganiseerd voor de bewoners rond de Ruiterstraat en Tasmanstraat. Het werd een zeer gezellige en geslaagde middag met zo'n 40 volwassenen en kinderen.

Afgelopen zaterdag 26 september organiseerde The Mall in samenwerking met het buurtcomite Zeeheldenbuurt voor de eerste keer een Discgolftournooi op het wandelgebied de Slijpkruik bij de de Ruiterstraat.

Het Buurtcomite Zeeheldenbuurt heeft een bijdrage ontvangen vanuit het leefbraaheidsfonds van Woonstede van 2850 euro. De bijdrage betreft diverse leefbaarheidsactiviteiten die 2009 georganiseerd worden in de Zeedenbuurt.

De buurtschouw Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) blijkt een behoorlijk resultaat op te leveren. De schouw werd zaterdag 24 oktober uitgevoerd door bewoners van de Zeeheldenbuurt met ondersteuning van de gemeenten Ede.

Bijgaand vindt u het (nu complete) verslag van de wijktafel Ede West, gehouden in het SOMA gebouw (Welstede) op 28 oktober 2008. Het eerder ontvangen verslag bleek niet compleet. De ontbrekende delen zijn nu door de gemeente Ede aangevuld.

Maandagavond 3 november zijn in het Buurtcomite Zeeheldenbuurt de pijnpunten besproken die in de IBOR toets (Integraal Beheer Openbare

Op 14 november is er weer een open podium in Bennekom. Locatie: Buurtcentrum 't Laag.

Video van de kindermiddag van het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt gehouden op zaterdag 14 juni. Gemaakt door drive-in-discotheek Namec.

Op het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt op 14 juni peilde het Buurtcomite ook de reacties van de aanwezigen. Deelnemers schreven op wat zij van de buurt vonden en gaven suggesties voor de toekomst.