Zeeheldenbuurt

Naast het uitbrengen van de nieuwsbrief en de regelmatige informatievoorziening over de buurt op Ede-West.nl zijn in het afgelopen half weer diverse activiteiten door het buurtcomité georganiseerd en uitgevoerd.

Speelvoorzieningen en banken

Woensdag 11 februari, gingen de groepen 1,2 en 3 van de openbare Kernhemschool in Ede op bezoek bij de brandweer.

Naar aanleiding van de IBOR toets die eind 2008 door bewoners van de Zeeheldenbuurt is uitgevoerd, heeft de gemeente Ede in een brief de Nuon gevraagd om de graffiti op diverse plekken te verwijderen. Hieronder volgt de tekst van de brief.

De buurtschouw Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) blijkt een behoorlijk resultaat op te leveren. De schouw werd zaterdag 24 oktober uitgevoerd door bewoners van de Zeeheldenbuurt met ondersteuning van de gemeenten Ede. Tijdens de toets werden in totaal 100 pijnpunten in kaart gebracht. De resultaten zijn door de afdeling integraal wijkbeheer serieus opgepakt. Dit bleek op de recente vergadering van het buurtcomite waar ook medewerkers van de afdeling integraal wijkbeheer aanwezig waren.

Bijgaand vindt u het (nu complete) verslag van de wijktafel Ede West, gehouden in het SOMA gebouw (Welstede) op 28 oktober 2008. Het eerder ontvangen verslag bleek niet compleet. De ontbrekende delen zijn nu door de gemeente Ede aangevuld. Dit betrof met name het verslag van de werkgroep over planning en communicatie van beheer en onderhoud.

De avond was georganiseerd door het wijkteam. Het wijkteam wordt momenteel gevormd door:

Maandagavond 3 november zijn in het Buurtcomite Zeeheldenbuurt de pijnpunten besproken die in de IBOR toets (Integraal Beheer Openbare Ruimte) van zaterdag 24 oktober 2008 naar voren zijn gekomen. Tijdens deze buurtschouw hebben buurtbewoners een beoordeling gemaakt van de kwaliteit van het beheer van groenvoorzieningen, troittoirs en straten in de buurt.

Maandag 27 oktober starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Veenderweg tussen de Schaapsweg en Proosdijerveldweg.

Plannen

Vooruit lopend op de herinrichting is de NUON begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen.

Op 14 november is er weer een open podium in Bennekom. Locatie: Buurtcentrum 't Laag.

Op een open podium kan alles. Vanaf 9 oktober kan er weer ingeschreven worden. Een inschrijffomulier is aan te vragen op het mailadres: cmoes@welstede.

Wij zorgen voor geluid, licht en een vaste drumkit.

Chris Moes

Pagina's

Abonneren op Laatste berichten