Video van de kindermiddag van het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt gehouden op zaterdag 14 juni. Gemaakt door drive-in-discotheek Namec.

Meer lezen

Op het buurtfeest van de Zeeheldenbuurt op 14 juni peilde het Buurtcomite ook de reacties van de aanwezigen. Deelnemers schreven op wat zij van de buurt vonden en gaven suggesties voor de toekomst.

Wat ik vind van mijn buurt:

Meer lezen

 

Enkele weken geleden heeft het Buurtcomite Zeeheldenbuurt een aantal vragen gesteld aan stedenbouwkundige Annegreet van de Riet van de gemeente Ede. De vragen hadden betrekking op de taak van de stedenbouwkundige, op het bestemmingsplan van de buurt, op planschade, op veranderingen die je als bewoners mag aanbrengen aan huis en tuin en op de projecten in de Zeeheldenbuurt. Hieronder staan de vragen en de antwoorden.

Taak stedenbouwkundige en informatie voor bewoners

  • Wat is de taak van een stedenbouwkundige in het kader van de gemeente?

Meer lezen

De gemeente Ede heeft de plannen gepubliceerd voor het integraal wijkbeheer in 2008. Hieronder treft vindt u de plannen voor Ede-West.

Ede-West
Ede-West is een oudere wijk, die bestaat uit de Zeeheldenbuurt, de Indische buurt, de Bloemenbuurt, de Vogelbuurt, Klaphek en het Beatrixpark. De meeste bewoners vinden Ede-West een plezierige wijk om te wonen. Zij zijn gehecht aan hun buurt en zijn positief over de leefbaarheid en sociale kwaliteit. Verreweg de meeste bewoners voelen zich er veilig.

Meer lezen

Van de Afdeling Beheer ontvingen we de opgave over de stand van zaken rondom het herstel van de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt. In januari is men erg druk geweest met het opruimen van het vuurwerk en het herstel van alle vuurwerkschade. Dat laatste viel dit jaar erg tegen, want er is dit jaar veel vernield en daarop was Ede landelijk gezien geen uitzondering.

Maar nu naar de lijst:

Meer lezen

Vaste avond: donderdag, aanvang 20.00 uur.

  • 20 september 2007
  • 25 oktober
  • 22 november
  • 24 januari 2008
  • 21 februari
  • 20 maart
  • 17 april
  • 22 mei

 

Meer lezen

Pagina's