Op 20 mei j.l. was er een informatiebijeenkomst rond de toekomst van de schoolgebouw van Het Streek aan de Amsterdamseweg voor omwonenden.

Meer lezen

Vanaf dit jaar is Het Streek aan de Amsterdamseweg 56 in eigendom van de gemeente Ede. Om het eigendom van een groot gebouw als dat aan de Amsterdamseweg rendabel te maken, kiest de gemeente ervoor om er in de toekomst maatschappelijke organisaties te huisvesten.

Meer lezen

VeldhuizerschoolVia dit speciale nieuwsbulletin wil de Veldhuizerschool de mensen die in de directe omgeving van de school wonen en andere belangstellenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van de school.

Meer lezen

De nieuwe brug over de Kraatsvijver bij de Witte de Withstraat ligt er inmiddels. De paden naar de brug toe moeten wel nog opnieuw aangelegd worden. Dit werk is stilgevallen met de ingetreden vorst. Als alles klaar is wordt de Brug feestelijk geopend.

Meer lezen

Op 12 september van 16.00-19.00u werd vanuit het Buurtcomite Zeeheldenbuurt een buurtborrel georganiseerd voor de bewoners rond de Ruiterstraat en Tasmanstraat. Het werd een zeer gezellige en geslaagde middag met zo'n 40 volwassenen en kinderen. Voor de kinderen was er een springkussen, voor de volwassenen stonden praattafels opgesteld op het parkeerterrein van het Landhuis. De meeste aanwezigen hadden ook wat ook wat lekkers meegenomen om te knabbelen en te eten, de drank was verzorgd door Joop Sommer.

Meer lezen

Afgelopen zaterdag 26 september organiseerde The Mall in samenwerking met het buurtcomite Zeeheldenbuurt voor de eerste keer een Discgolftournooi op het wandelgebied de Slijpkruik bij de de Ruiterstraat. Bij Discgolf is het de bedoeling om een frisbee in zo weinig mogelijk worpen in de manden te gooien die langs een route zijn opgesteld. Aan de activiteit deden 12 mensen mee, kinderen zowel als volwassenen. Het was prachtig weer en zeer gezellig. Ook veel mensen die met hun hond op het veld wandelden, bleven staan kijken en maakten een praatje.

Meer lezen

Pagina's