Ede-West

Vragen over Bomen en groen voor meedenkgroepen

  • Hoe kunnen we in de straten de groenfunctie en diversiteit versterken?
  • Hoe kunnen we bewoners betrekken bij het aanpassen cq herinrichten van pleinen, plantsoenen, groenstroken, de kraatsvijver en de geluidswal voor het versterken van groen en biodiversiteit?
  • Welke soorten groen worden aanbevolen of afgeraden vanuit de gemeente?
  • Wat zijn de gemeentelijk middelen om de groenfunctie en biodiversiteit te versterken. Wat verwacht de gemeente dat bewoners zelf doen?
  • Welke middelen zijn beschikbaar voor bloem- en plantenbakken?

Vragen over inrichting voor de meedenkgroepen

Op basis van het bovenstaande opmerkingen moeten de volgende vragen in de meedenkgroep op buurtniveau worden beantwoord. Uiteindelijk zal de meedenkgroep op buurtniveau tot een ontwerpopgave met randvoorwaarden voor de meedenkgroepen op straatniveau moeten komen, waarin onderstaande vragen een rol moeten spelen.

Verkeer en bestrating

Analyse van opmerkingen van bewoners

Met de start van de meedenkgroepen hadden we verwacht dat het project een goed overzicht en analyse zou komen van de vragen en opmerkingen vanuit de buurt. Dit bleek niet het geval. Wel zijn er verschillende soorten lijsten van vragen en opmerkingen beschikbaar op www.ede.nl/zeeheldenbuurt. Deze waren evenwel niet volledig. Zo zijn de vragen vanuit de zomaar-avonden niet opgenomen en evenmin diverse reacties per email.

Pagina's