Vereniging Zeeheldenbuurt erkend als algemene belangenvereniging

Het college van B&W in Ede heeft de Vereniging Zeeheldenbuurt erkend als algemene belangenvereniging, vergelijkbaar met de status van een dorpsraad of wijkraad in de gemeente. Daarmee is de Zeeheldenbuurt de enige buurt in Ede met een formele vertegenwoordiging in de gemeente.

De Vereniging Zeeheldenbuurt is samen met het buurtcomité Zeeheldenbuurt is sinds 2005 actief met de leefbaarheid en sociale cohesie van de Zeeheldenbuurt. Activiteiten richten zich o.a. op de verbetering van de openbare ruimte zoals wegen, speelplekken en groenperken en sociale activiteiten voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een opvallende buurtactiviteit vormt het mozaïekproject met inmiddels meer dan 130 gemozaïekte trottoirtegels, 3 hinkelbanen voor kinderen en twee kunstwerken. Ook het aanleggen en onderhouden van verschillende bloemperken krijgt veel positieve respons. De vereniging is verder ook betrokken bij gemeentelijke projecten in de buurt zoals de herinrichting en de energietransitie. In de Zeeheldenbuurt wonen ongeveer 1150 huishoudens. Een belangrijk uitgangspunt bij de activiteiten is dat bewoners die elkaar goed kennen, elkaar ondersteunen in goede en slechte tijden en betrokkenheid tonen met wat in hun directe leefomgeving gebeurt.

De formele status wordt op vrijdag 27 oktober om 10.00u gevierd met een bezoek van wethouder Jan Pieter van der Schans aan de buurt. Het bezoek vindt plaats tijdens de wekelijkse koffieochtend in het Eigen Gebouw op Bettekamp 29. Na de koffie is er gelegenheid om mee te spelen met de verschillende oud-Hollandse spellen die door een actieve buurtbewoner zijn gemaakt, met financiële ondersteuning vanuit Ededoet.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Datum
27-10-2023 10:00:00 - 27-10-2023 12:00:00