ALV Zeeheldenbuurt over de gebiedsagenda 2023-2027

Op di 25-10-2022  vanaf 20.30u in het openbare gedeelte van de Algemene Leden Vergadering van de ver. Zeeheldenbuurt staat de gemeentelijke gebiedsagenda 2023-2027 op het programma. Het gaat hierbij om te bepalen wat de belangrijkste thema's zullen zijn voor de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen. Gebiedsmanager Frederik Geerink (Gemeente Ede) zal een toelichting geven met mogelijkheid voor vragen, opmerkingen en suggesties ter verbetering van de leefbaarheid van onze buurt in de komende jaren. Zie ook www.ede.nl/gebiedsagenda. Na afloop is er een buurtborrel, waarbij de eerste consumptie wordt aangeboeden door de vereniging. 

Alle bewoners van de Zeeheldenbuurt zijn van harte welkom

Datum
25-10-2022 20:30:00 - 25-10-2022 22:00:00