Resultaten IBOR toets besproken

Afgelopen maandag heeft het Buurtcomite Zeeheldenbuurt de rapportage van de IBOR toets in de Zeeheldenbuurt besproken. Berry Kok (afdeling Integraal Wijkbeheer) en Paul Zoeteman (wijkbeheerder) presenteerden de rapportage naar aanleiding van de toets die in april is uitgevoerd om de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt in kaart te brengen. Op alle pijnpunten uit het onderzoek is een reactie gekomen en inmiddels zijn al veel van de pijnpuntent door de afdeling beheer aangepakt. De rapportage zoals die uitgedeeld is, is bij dit bericht bijgevoegd.

Enkele additionele opmerkingen vanuit de bijeenkomst zijn de volgende:

 • Binnen de afdeling Beheer zal worden nagegaan wat vanuit de afdeling gedaan kan worden an prioriteitstelling rond de Bettekamp. In ieder geval zal Berry Kok checken hoe oud het riool is en wanneer dat mogelijk vervangen gaat worden.
 • Bij het Bankcerplein is de wip wel hersteld, maar de bank nog niet. Over het Banckerplein komt nog een bijeenkomst met bewoners. Daarna zal ook de bank door een betere worden vervangen.
 • De wilgen langs de vijver zullen in het vervolg om de 2 jaar worden gesnoeid.
 • De bocht veldhuizerweg - slijpkruikweg zal opnieuw bekeken worden samen met een verkeersdeskundige en bewoners.
 • Het trottoir (onkruid en scheve tegels) langs de WJ Bitterstraat bij de schapenwei zal door Berry Kok opnieuw worden bekeken.
 • De afvalbak bij de skatebaan aan de Bettekamp zal worden verplaatst.
 • Berry Kok zal contact leggen met de gemeentelijke deskundige die wat zou kunnen vertellen over de ontwikkeling en onderhoud van de natuur in het slijpkruikgebied en rond de vijver.
 • De gaten in het voetpad langs de vijver Witte de Withstraat zullen worden opgevuld.
 • Bij de NIZO laan blijkt een van de palen kapot. Deze zal worden vervangen.
 • De snoeiresten bij de vijver blijken niet alleen takkenrillen. Het echte afval zal door de afdeling Beheer worden verwijderd.
 • Het dichtgegroeide voetpad over de geluidswal zal opnieuw worden bekeken (Berry samen met Corrie).
 • Over de situatie rond de vijver zal Jan van der Meijden eerst de betreffende bewoners polsen.
 • De scheve trottoirbanden in de speeltuin aan de Witte de Withstraat zullen worden rechtgelegd.
 • Bij de beplanting op de geluidswal langs de N224 zal gekeken worden wat er mogelijk is om de begroeiing te verdichten, zodat het aanzicht minder rommelig is. Verder moet vooral ook het speelkarakter voor kinderen behouden blijven.
 • Berry Kok zal binnenkort opnieuw contact opnemen met de Nuon over de elektrahuisjes.
 • De video die gemaakt is rond het desastreuze maaien rond de vijver zal aan de betreffende aannemer worden getoond.
 • De afdeling Beheer blijk sowieso het een en ander aan problemen te hebben met aannemers en de interpretatie van de bestekken.

Vragen en/of opmerkingen zijn van harte welkom.