Start online cursus Alles over de Edese landschappen

De gemeente Ede heeft vele mooie landschappen. Daar genieten bewoners, recreanten en toeristen van en deze variatie is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van knotbomen, heggen, houtsingels en hakhoutbosjes. Deze landschapselementen moeten wel goed onderhouden worden. Hiervoor is kennis nodig én meer vrijwilligers. Daarom organiseren de Edese werkgroepen van Levend Landschap in samenwerking met de gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) de gratis online cursus ‘Alles over de Edese landschappen’. De cursus start op dinsdagavond 20 april.Het cursusprogramma bestaat uit vijf online bijeenkomsten over de Edese landschappen en biodiversiteit. Samen met de deelnemers leert u de landschaps- en natuurwaarden te versterken. Ook krijgt u opdrachten om de opgedane kennis in uw eigen omgeving uit te voeren. 

Programma
De eerste cursusavond op 20 april gaat over de ontstaansgeschiedenis van de Edese landschappen. Hoe zijn de bijzondere landschappen van Ede ontstaan, welke beplanting kwam hier van oorsprong voor, hoe verdween de oorspronkelijke beplanting en op welke manier kan die weer terugkomen? Na afloop van deze bijeenkomst gaat u als deelnemer de karakteristieke landschappelijke beplanting in uw eigen omgeving bekijken. 

Overige cursusdata zijn 18 mei (aanleg, onderhoud en beheer landschappelijke beplanting), 8 juni (landschap en ecologie), 15 juni (De Levende Tuin) en tot slot op 6 juli een vragenuurtje. 

Aanmelden
Op www.landschapsbeheergelderland.nl/Alles-over-Edese-landschappen/ vindt u meer informatie over het cursusprogramma en vindt u een aanmeldlink. Na aanmelden ontvangt u een korte instructie hoe u deel kunt nemen aan de online cursus.

Levend Landschap Ede

De cursus is een initiatief van Levend Landschap Ede en wordt aangeboden door de gemeente Ede met steun van de provincie Gelderland. In ieder dorp in de gemeente Ede is een enthousiasmerende Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een mooi en waardevol landschap.

De cursus sluit aan bij het themajaar Ode aan het Landschap. In dit themajaar wil de gemeente Ede meer kennis, aandacht en waardering creëren voor de Edese landschappen.